ניתן לעשות מנוי לקבלת העלון
באמצעות הדואר לכתובת בישראל בלבד
מחיר המנוי: 144 ש״ח לשנה
מטה משיח בארץ הקודש, כפר חב"ד. טלפון: 03-9607922